Facebook Sharer
选择您要替换的背景颜色:
【农历新年】背景图片:
个性化设定
 注册  找回密码
12
返回列表 发新帖

☆☆☆☆韩国美瞳娃娃专卖店<成交记录>☆☆☆☆ (勿留言)

[复制链接]

10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-3-1 03:39 PM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-3-1 09:54 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(February 2011)


LG124135605MY Chia Siew Ching

LG124137916MY Chai Khai Zheng

LG124135610MY Ng Geok Sin

EN404477560MY Tan Shu Min


LG124137920MY Muhammad Izzudin Che Aziz

LE101258893MY Tong Shu Ling


EN478161412MY Chautelle Ong

EN404477587MY Chautelle Ong

LG121913902MY Ng Pooi Shan

LG121914275MY Alice Low

LG123826826MY Tan Hui Wen

LG124137947MY Tan Hui Wen

LG124137955MY Tee Kar Hwee

LG123826914MY Alice Low

LG120386507MY Teoh Li Wah

LG124137964MY Teoh Li Wah

LG124137978MY Chan Khai Zheng

LG124137981MY Tang Sin Lei

LG120387374MY Tan Ee Teng

LG120386087MY Evangeline Wong

LG124138001MY Marvin Yoong

LG124137995MY  小青xqxq

EN404477485MY Chong Kah Yan

LG124137933MY Miki Lee Yee Win

LG122866293MY 小青xqxq

EN478161151MY Miki Lee Yee Win

LG120385206MY Kerk Xiao Cui

LG120385237MY CHARLOTTE LOY

LG123428909MY Loh Lu Ling

LG123428890MY Kerk Xiao Cui

LG120389446MY Elfina

LG123428886MY Elfina

LG123428815MY Terry

LG120389287MY Annie Low

LG120389300MY Christine Lai

LG120389313MY Terry

LG123428824MY Kujieyin
10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-3-8 04:03 PM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-3-31 06:44 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(March 2011)


LG123428869MY Kujieyin

EN404477848MY Tan Shu Min

LG123428838MY Makiyo

LG120387927MY Tan Zi Ting

EN462551755MY YAP JIA YIN

LG123428855MY Terry

LG123428841MY Chan Khai Zheng

EN485584677MY Terry

LG125778425MY Terry

LG123428872MY Kng Shu Ting

LG123428926MY Angelina Teo

EN485583654MY Christine Lai

LG114609562MY Nicole Yeo

LG123428930MY Annie Loh

LG120010398MY Doris

LG123428943MY XiaoTing

LG126071700MY Angelina Teo

LG123428912MY Koh Chau Lan

LG123428957MY Sebastian Loh Wan Kun

LG114608955MY Sebastian Loh Wan Kun

EN404477471MY Ang Mei Chi

LG123428719MY Lim Wei Yi

LG125777028MY Lim Wei Yi

LG123429008MY Terry

LG126094572MY CHAN KHAI ZHENG

LG125775781MY Terry

LG123428991MY Makiyo

EN404477525MY Charice Jieying

KANGAROO 106121523 Charice Jieying

LG123781170MY Terry

LG123887017MY MAKIYO

LG123887255MY WINIFRED LOH SHI JIE

LG123428988MY Chee Shun Min

LG125083763MY Alice Low

LG123428974MY Jenny Loow

LG123428722MY Ng Chooi Peng

LG123428740MY Soo Siew Tian

LG123428736MY Jing Ling

EN404477468MY Jia Min

LGMY Jasmine Chua

LG125081643MY Jasmine Chua

LG125309714MY May

LG125309728MY Chan Jo Yee

ED984510288MY Tan Pei Ling

LG123428753MY Ho Mei Kee

EN404477511MY Jia Min

EN404477508MY Kathy Lim

LG123428767MY Mii Linda

LG123428965MY Rainee

LE101258920MY Lim Pek Theng

LG123428775MY Momo Lim

EN404477454MY Evayap

EN404477499MY Haslinda Hussain

LG126348921MY Jasmine Chua

LG126348918MY Chung Pui Lee

LG124139537MY Chan Jia Anne

LG125775676MY Christy Low

LG125776875MY Thong May Jun

LG125560202MY Teoh Shin Yee

LG126349079MY Siang Lee Beauty Resouces

EN485583393MY Tay Jacklyn

LG120386158MY Ivy Lim Bee Yin

LG126349048MY Zhao Xiao Qian

EN404477423MY Ashley Tan

LG125779973MY ZHAO XIAOQIAN

LGMY Siang Lee

LG126349105MY Mok Jia Fei

LG126349082MY Jia Min

LG125536282MY Jia Min

LG123780191MY Chan Jian Li

LG125536319MY Chan Jian Li

EN485583420MY Alice Low

LG126349065MY Hooi Fen

LG125546470MY Xin Yu

LG125777836MY Hooi Fen

LG125778814MY Loh Lu Ling

LG126349025MY Loh Lu Ling

LG125778828MY Alice Low

LG126349051MY Ho Mei Kee

LG125778669MY Belinda Eng

LG126349034MY Jing Ling

LG126349017MY Liew Pei Ling

EN485584266MY Liew Pei Ling

LG123428807MY Tham Kah Ying

LG124992436MY Nurul Asna Bt Sarip

LG124992095MY Chan Yoke Yee

EN404477410MY Lim Kar Yi

LG123428798MY Christina Lau

LG125083423MY  ALICE LOW


10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-4-4 11:41 AM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-5-2 01:45 PM 编辑


READY STOCK
TRACKING NO.(April 2011)

LG124139545MY Chan Khai Zheng

LE110907628MY Chan Khai Zheng

EN319910823MY Kathy Lim

LG124139554MY Wong Yee Thing

LG123428784MY Fanny Tsen Fui San

LG125841738MY Fanny Tsen Fui San

LG125841724MY Kwok Wen Wen

LG126346599MY Ann  Lee

LG126346585MY Canndy

LG126346571MY Chan Li Bing

LG126346568MY Celine Mok

LG126348507MY Kerk Xiao Cui

LG126348498MY Lee Jia Xin

LG126346608MY Xiao Yao

LE110909650MY CHAN HUI JOE

LG126348484MY Yong Shu Ting

LG126348475MY Yoong Poh Suan

LE110907733MY Liew Mei Yn

LG126348467MY Jasmine

LE110304653MY Lim Kar Yi

LG126348436MY Summer

LG126348422MY Crystal Lee Sue Jean

EN404477644MY Wong Wanisa

LE110907945MY Bibi Chan

LG126348419MY Eric Yap

LG126348453MY Sabrina Liew

EN404477445MY Jia Min

LG113485362MY Lim Kar Yi

LE108176947MY Amanda

LE108845292MY Lim Kar Yi

LE108845301MY Lim Shu Jun

LE108845332MY Amanda

LE108845160MY Ooi Mei Sia

LE110817043MY Amy Lim

LG126347016MY czhee

EN497673140MY Chong Kah Yan

EN404477406MY Celine

EN404477437MY Lee Cher Sing

LG126347047MY Adeline Khei

LE114094371MY Angel CHin CHia yee

LE114118356MY Jennifer Chia

LG126347047MY Adeline Khei

LE108176933MY Ting Ing Ling

LE114118325MY Wong Shiau Yun

LE114118339MY Heng Shuk Hui

LG126347033MY Lim Shu Jun

EN404477397MY Miner Toh

EN404477763MY Ashley Tan

EN404477746MY Sim Suok Fong

LG113486181MY GeeNie

LG126347206MY GeeNie

LG127304811MY Koo Kaa Yean

EN404477750MY Ng Cin Dee

EM007986747MY Ng Cin Dee

LG126347055MY Carmen

LG127300956MY Ruby Chai Hui Ying

LE114118311MY Sow Hui Ni

LG126347197MY Leow Jia Min

LE115205913MY Adeline Khei

LG126347183MY Tiong Tsae Jing

LG127301421MY Carrie Siaw Chia Yeh

LG127301418MY Wong Sui Yee

LG127301404MY Chow Hui Phin

LG127301374MY Chow Hui Phin

LE114250187MY Valentina Han

LG126347170MY Valentina Han

LG126347166MY Ivy Liaw Shau Wei

LG126347152MY Ko Jhia Yin

EM007987226MY Ko Jhia Yin

LD126810842MY Fam Yi Yan

EN404477732MY TAN JIA YI

LE115155770MY 佳乐

LE115155783MY  Weipin Kuik

LE115155925MY Chong Jia Wen

LG126347149MY Azhana Sharim

LE115208092MY Siang Lee Beauty Resorces

LG126347135MY Ong Poh Suan

LG127245407MY Nicole

LG126347118MY Julia Pang

LG126347121MY Andie Lee Shin Mei

LG126347064MY Waiwai

LG127300995MY Lau Yoke Mei

LE114118373MY Tan Rui Rui

LE108175589MY Hui Sing

LE114118342MY Ashley-n94

LE114118395MY WaiWai

LE114118387MY Lin Siew Ann

LE114118400MY Wong Lee Fong

LE114118245MY Tam Sook Mun

LE114118254MY Kerk Xiao Cui

EN404477785MY Long Pei Nie

EN404477777MY Lau Yoke Mei

LG126994253MY Lau Yoke Mei

EN404477794MY Miner Toh

LE114118285MY Lee Sang Cing

LE114118271MY Irene Ling

LE108175592MY Lee Chew Yen

LE114118299MY Chan Ai Ling

LE114118268MY Seh Wei Wei

LG127967767MY Seh Wei Wei

LG127968351MY Leang Ka Yee

LG127968325MY Ah Yu

LG127968303MY Alice Low

LE114118237MY Ms. Khoo

LG126965291MY Joey Sim

EN491170586MY Betty Ting

LE115224020MY Lim Shan Shan

LG126965359MY Wong Soik Bo

LE115224033MY Teo Vi Xin

LE115168005MY Chia Ai Ling

LE115224166MY Daphen Teo

LE112450279MY Catherine Woo

LG126992266MY Joey Sim

LG126992252MY Ms Khoo

EN477203218MY Celine (12pairs)

LE114118308MY LiWen

LE115224055MY Ng Sock Von

EN477203181MY Ling Sze Yiing

LG127246725MY Satin


10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-5-4 10:30 AM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-6-27 02:00 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(MAY 2011)


LG128014563MY Sookyan

LG128014648MY Jayce Khoo Siew Ting

LG127249267MY Jayce Khoo Siew Ting

LG127304330MY Siang Lee Beauty Resouces

LG128014775MY Wong Khing Yew

LG127297497MY Wong Khing Yew

EN477203102MY Shim Kwong Jia

LG127296580MY Shim Kwong Jia

EN477203120MY Jasmine Ong

LG127296514MY Nicole

LE114118360MY Ho Mei Kee

LG128014546MY Mok Jia Wen

LG127298223MY Teo Vi Xin

LG127299396MY Candy Violet

LG127299405MY Jia Min

LG127299419MY Shim Kwang Jia

LG127298152MY GOH HAI LING

LG128014532MY GOH HAI LING

LG127298149MY HU MOI LIM

LG128014705MY Angeline Liew

LG128014682MY Goh Hai Ling

EN477203221MY Apple Yap

EN477203164MY Lee Ling Ann

EN477203204MY Linda

LG127298855MY Nurshahida Idayu

LG127248187MY Apple Yap

LG127248173MY Lee Ling Ann

LG127248054MY Siang Lee Beauty Resouces

LG128014943MY Siang Lee Beauty Resouces

LG128014665MY Tee Kar Hwee

LG128014515MY Mok Jia Wen

LG128014651MY Wong Ann Nie

LG126982140MY Lim Chai Wei

LG128194905MY Micky

LG128014841MY Hyper Black

LG128014869MY Jojo Chow

LG128096372MY Jojo Chow

LG128096426MY Alice Low

LG126104147MY Jojo Chow

LG128014965MY Kerk Xiao Cui

LE115167999MY Lau Sin Yee

LE115224081MY Naik Siang Yee

EN477203178MY Miner Toh

EN477203116MY Lee Sue Yin

EN404477803MY Ting Ing Ling

LG128178403MY TING ING LING

LG127295037MY Pearly

LG126981453MY Geenie

LG128095765MY Kwok Yin Yin

LG128014550MY Kwok Yin Yin

LG127973538MY Kwok Yin Yin

LG128014679MY Chuah May Chee

LG128014696MY Teh Leng Leng

EN477203133MY Chong Kah Yan

LG128014798MY Siang Lee Beauty Resources

LE115388730MY Yap Lee Chen

LG128095173MY Siang Lee Beauty Resources

LG128098838MY Ng Kher Li

LG128014719MY Pearly

LG128014722MY Tan Shu En

LG128014855MY Summer

LG127125231MY Siang Lee Beauty Resources

LG127125418MY Annie Low

EN477203080MY Connie Lee

LG128014824MY Siaw Chi Onn

EN477203147MY Miner Toh

LE115388235MY EZRA YUNG

LG128097695MY Rin

LG127247425MY Kinki Lim

LG127247836MY Jennifer Cha

LG128014815MY Jennifer Cha

LX603766795MY Ong Lee Fang

LG128386542MY Tan Jia Yi

LG127246932MY Tan Jia Yi

LE115019638MY denise lee

LG128015008MY denise lee

EN477203076MY Siang Lee Beauty Resources

LG128014991MY  Bong Gie Xin

LG128014988MY Lau Yoke Mei

LG128014930MY Jing Yee

LE114269585MY Jing Yee

LE114269245MY Ong Sau Keat

LE114269651MY Lau Yoke Mei


10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-7-6 12:15 PM |显示全部楼层
READY STOCK
TRACKING NO.(JUNE 2011)


LG128014974MY

LG128014740MY Angeline Teo

EM183854841MY Angeline Teo

LG128014912MY

LG128014957MY Pui Lee

LG128014736MY Siang Lee Beauty Resources

LE116684107MY Siang Lee Beauty Resources

LE116802546MY Ng Yin Li

LE116804799MY Wong See Ching

EM183856431MY TAI KIM MOI

LE115224064MY Kerk Xiao Cui

LE115036004MY Jennifer cha

LE116728664MY Qiuru

LE116729188MY TAI KIM MOI

LG128014872MY Azra Yung

LE115224078MY Haslinda Hussain

LG128014625MY Kerk Xiao Cui

LG128014585MY Siang Lee Beauty Resources

EM173371036MY Siang Lee Beauty Resources

LG128014807MY Ooi Xiang Ting


10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-7-28 12:34 PM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-8-10 01:29 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(JULY 2011)


EM183440924MY Jamie wong

ED981543724MY Ho Mei Kee

EM183440924MY Jamie Wong

EM189083426MY Koo Kaa Yen

EM173264023MY Rachelle Tea

EM173264045MY qiuru  

EM173264068MY ho mei kee  

EM17326703MY Sow Hui Ni

EM173263527MY Alice

LG128014784MY Siang Lee Beauty Resorces

ED974146149MY Choo Hui Qi

EN441143146MY Celine Gan

EM183441329MY Miner

EM189083942MY Chew Hui Ting

EM183653990MY Tea Wan Ying

EN441143129MY HENG SHUK HUI

LE115224047MY Miner

EN441143129MY HENG SHUK HUI

LG128014767MY Tea Wan Ying

LG128014603MY Soong Suet Wai

EM196378770MY Siang Lee Beauty Rosouces

LG128014594MY Chia Siew Ching

LG128014634MY Jennifer Cha

LG128014890MY Christy Chan

EN441142857MY 01477363XX

EN441143101MY Tea Wan Ying

EM183873205MY Tea Wan Ying


10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-8-10 01:38 PM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-8-22 12:49 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(August 2011)


EN441142888MY Dei Shui Tien

EN441142865MY Tee Kar Hwee

ED974146166MY Jesscey Len

EM195915273MY Siang Lee Beauty Resouces

ED974146135MY Chong Sui Han

ED974146118MY Siang Lee Beauty Resouces

ED981544248MY Ho Jia Wei

ED981544265MY Wong Yen Peng

EM196386759MY Wong Yen Peng

EM195554376MY Wong Yen Peng

EM196386759MY Alice Low

EM196385475MY Siang Lee Beauty Resouces

ED981544282MY Tan Siew Ching

EN461475111MY Siang Lee Beauty Resouces

EN461475108MY Ng Sheau Ling

ED012825169MY Miner Toh

ED012825155MY Ng Yunn Ling

ED012826080MY Siang Lee Beauty Resouces

ED012826076MY Tan Siew Ching

ED01226102MY Wong Ching Mun

ED012826093MY Jennifer Cha10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-9-13 11:41 AM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-10-10 11:15 AM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(September 2011)


ED012825190MY Christine Low

ED012825212MY Lim Ying En

ED012825226MY Miner

ED012825172MY Angela

ED012825858MY Annie Kong

EM051175641MY LIM SIN YEE

EM023729662MY Catherine Yeu

ED012825257MY Wong Ching Mun

ED012825606MY Tan Wan Er

ED012825610MY Nur Khairrunissa Bt. Mohd Zubir

EM026408684MY Nur Khairrunissa Bt. Mohd Zubir

ED012825597MY Koh Sheau Yuan

ED012825637MY Doris Lee

ED012825827MY Ching Ai Lian

ED012825892MY Kelly

ED012825861MY Ho mei Kee

ED012825915MY Lim Khye Xhien

ED012825889MY Zhi Kai

ED012825963MY Chee Soo Theng

ED012825929MY Melina Chang Mei Lin

ED012825274MY Dannie

ED012825739MY Lee Zhi Jin

ED012825946MY Jennifer Cha

ED012825773MY Miner

ED012825756MY Teyra Lee Chye Yan

ED012825950MY Siang Lee Beauty Resources

ED012825742MY IceIce

ED012825835MY Tan Ting Ting

ED012825800MY Chai Fooi Lee

ED012825844MY Makiyo

ED012825875MY Ms. Ng

ED012825671MY Chai Chin Ping

ED012825645MY Nur Izzaty Bte Baba10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-10-10 11:22 AM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-11-8 04:04 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(October 2011)


ED012825699MY Yeeky Chan

ED012825760MY Lau Yoke Mei

EM048705199MY Lau Yoke Mei

EM161540537MY Miner

EM0051976205MY Wong Yu Qi

EM161541311MY WONG LEE FONG

ED012825265MY Gan Su Shan

EM048769821MY Gan Su Shan

EM048769818MY CHOONG POH HUI

ED012825711MY Kek Siok Bee

ED012825685MY Siang Lee Beauty Resources

EM048650084MY  Siang Lee Beauty Resources

ED012825654MY Pang An Ni

ED012825708MY Zhi Kai

ED012826028MY Evvian Tan Lian Sim

EM048650040MY YONG JUNE HAW

ED012825985MY Tong Jie Ching

ED012826031MY Tan Guat Beng

ED012826005MY Irena

EM196003485MY Irena

EM196002604MY Kerk Xiao Cui


EM196003468MY Siang Lee Beauty Resources

ED012825305MY Lim Qiao Yi

ED012825314MY Siang Lee Beauty Resources

ED012826045MY Ng Qi Qi

ED012825291MY Law Yi Ting

ED012825331MY Wong Chui Hui

ED016973945MY Terry

ED012825977MY Miner

EM048265695MY Simon Sim

ED012825345MY Liew Pei Ling

EM048267609MY Liew Pei Ling

ED012825359MY Siang Lee Beauty Resources

ED012825362MY Wong Chui Hui

ED039631334MY Evvian Tan Lian SIm

EM061694650MY Miner

EM048269091MY Toh Moi Chii

EM061694646MY LING SZE TING

ED039631317MY LING SZE TING

ED039631351MY Tee Kar Hwee

ED039631303MY Alice Lim10

主题

0

好友

1288

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

发表于 2011-11-8 04:01 PM |显示全部楼层
本帖最后由 艾麗絲夢幻樂園 于 2011-11-8 04:13 PM 编辑

READY STOCK
TRACKING NO.(November 2011)


ED039631325MY Ng Geck Cheng

EM196294828MY Ng Geck Cheng

ED039631348MY Wong See Ching

EM196294505MY Nicole Saw

ED039630339MY Chang Joo Chan

ED039630395MY Lau Yoke Mei

ED039630373MY You Pei Yin

EM196296456MY Lee Hui Xuan您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share

GMT+8, 2020-2-17 03:12 PM , Processed in 0.183995 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

Ultra High-performance Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.
Domain Registration | Web Hosting | Email Hosting | Forum Hosting | ECShop Hosting | Dedicated Server | Colocation Services
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
合作联盟网站:
JBTALKS 马来西亚中文论坛 | JBTALKS我的空间 | ICORE TECHNOLOGY SDN. BHD.
回顶部