Facebook Sharer
选择您要替换的背景颜色:
【农历新年】背景图片:
个性化设定
 注册  找回密码
楼主: 雨の淚

。◕‿◕。雨の淚的じ成交记录〓请勿留言〓

[复制链接]

18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-2-8 06:23 PM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-5-9 02:08 PM 编辑

8/2/2012:
802636367 Miko
802636392 Wong Xiu Yi
ED034132368MY Ms.Reiytea
ED034131835MY Yeo Jing Wen [Refunds: RM7] 8/5/2012
EM079158277MY Teo Jia Min [Refunds: RM2]
EM094577758MY Eng Boh Yee
EM094578696MY Niki Lim
EM079157784MY Chin Yun Yee
EM079157991MY Ng Jin Ni
EM079158011MY Khor Fang Weng
ED034319805MY Chong Lee Moi
EM233562477MY Teo Jia Min

9/2/2012:
EM079194725MY Rubama Bt Arpan
EM079194742MY Yap Poh Yee
EM094578444MY Phebe Chan Thaw Saint
EM079194787MY Phebe Chan Thaw Saint
EM079193279MY Kelrin Tan Thiam Seong [Refunds: RM1]
EM079194610MY Lee Hui Ming [Scarlet Grey 100/100] [Refunds: RM12]
EM094578458MY Reanna Mak
EM079194566MY Kalen Keh [Moonlight Blue 0/0] [Refunds: RM10]
EM191717737MY Tan Kah Chee

10/2/2012:
ED032699014MY Lau Hsin Yee
EM235296023MY Lau Hsin Yee
EM235295941MY Melissa Lim
ED032698963MY Chiew Shi Yun
EM191717825MY Christy Beh

13/2/2012:
EM191717989MY Liao Li Ping
EM191717992MY Lee Sin Yee
ED034275211MY Brandon Tan
ED032698464MY Chen Kar Ming
ED032698478MY Lee Hui Min
EM235295703MY Sarah Jacalyn Pang
EM234361278MY Khor Jen See

15/2/2012:
EM191718233MY  Sharon Ng
ED034275962MY  Tan Zhi Ying [Refunds: RM2]

20/2/2012:
EM080551384MY Yong Mao Ting
EM079334039MY Alice Liew
EM079334060MY Chong Wan Nee
EM238295676MY Louie Yeong Zhen Bin
EM238295680MY Ivy Chua Jing Ling
EM191718587MY Lim Chia Xin
802551732 Evonne Soh
EM079333325MY Lim Pei Yin
EM079333311MY Chun
EM079194464MY Meixin
EM079194288MY Angel Tee [Refunds: RM4]
EM079194274MY Wendy Phang Chee Kei [Dolce Brown 200/200] [Refunds: RM12]
ED034271603MY Meixin
ED034271665MY Chan Chiah Chuinn
ED034271550MY Yeewen

21/2/2012:
EM079193937MY Kalen Keh
ED034272229MY Foo Fan Qian
ED034272232MY Maggie Chin
EM191718661MY Maggie Chin
EM079193720MY Kuan Jia Huey
EM191718658MY Lau Yung Xin
ED034272215MY Lau Yung Xin

22/2/2012:
EM076144733MY Tan Peck Cheng
EM076144804MY Lee Poh Yun
802636978 Ng Suh Yng
EM238296380MY Liang Yin Xuan
EM191718785MY Calyn

24/2/2012:
ED034268564MY Chong Pei Hua
EM238682573MY Zhen Yap

27/2/2012:
802636863 Maggie Ting
802636856 Miko
EM238682984MY Vicky Cheng
EM076143865MY Evelyn
18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-2-29 07:48 PM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-5-30 02:31 PM 编辑

29/2/2012:
EM076143327MY Li Yi
ED034260282MY Chia Shin
EM076142896MY Ong How Chien

1/3/2012:
EM076142587MY Celyn Heiu
EM076142542MY Sherlyn Lim
EM238685053MY Lay Yi Ning
EM238685019MY Winnie
ED034260662MY Cheng Mei Yee

5/3/2012:
802638106 Khong Hui Sian
ED034261380MY Calyn
EM076141856MY Ng Jin Ni
EM238693681MY Eng Boh Yee

7/3/2012:
ED004393515MY Hong Ker Xin
EM076141065MY Christine Chua
ED004393798MY Chong Pei Hua

8/3/2012:
802638175 Ng Suh Yng [Sweet Grey 150/150] [Refunds: RM12]
EM076140997MY Alice Liew
EM076140731MY Hu Mee Fong
EM076140949MY Carine Choi [Refunds: RM1]
EM238691717MY  Louie Yeong Zhen Bin

12/3/2012:
ED004398132MY Elvina Teoh Shinyi
EM238690535MY Lau Hsin Yee
EM238690481MY Koh Yan Ni
EM079990825MY Wei Yee
EM079333784MY Wei Yee
802638238 Teh Qun Lin

14/3/2012:
ED004398279MY Leow Pei Jin
EM079990967MY Koh Kah Choo
EM247446175MY Koh Kah Choo
ED004398716MY Koh Kah Choo
EM235293565MY Koh Kah Choo [Ruth Violet 0/0] [Refunds: RM10]
EM234322570MY Leong Jia Qi

15/3/2012:
ED004398804MY Tan Siau Hui[Refunds: RM7] 30/5/2012
EM235293923MY Saw Hui Shi
EM235399297MY Teo Sea Yan

16/3/2012:
EM235399270MY Chelsea Ng [缺货3对] [Refunds: RM30]
EM235294416MY Pang Jee Nee
EM235294362MY Lee Yu Xuan [Lace Grey 200] [Refunds: RM12]
EM235294331MY Lim Sin Yee

19/3/2012:
EM235294827MY Alice Liew
EM235294711MY Chiew Shi Yun
EM079193588MY Yap Yong Kiang [Refunds: RM7]18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-3-21 09:59 PM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-3-28 11:53 PM 编辑

21/3/2012:
ED025740983MY Leow Pei Jin
ED025740762MY Lim Sze Mun
EM247565411MY Ong Bee Kei

22/3/2012:
EM235396976MY Yong Jine Shien
EM235397044MY Wong Chee Lui (9-15)

26/3/2012:
EM247568015MY Ivy Chua Jing Ling
EM247568041MY Ng Wai Kin
EM235397755MY Rannie Lee
EM247567369MY Tey Yoke Fong
ED025730663MY Lim Meng Yen
ED025741842MY Lim Sze Mun
ED025742057MY Cynthia Wong
ED025742065MY Li Yi

27/3/2012:
EM235398610MY Yong Jine Shien
EM235398172MY Goh Ee Ling
ED025742600MY Goh Ee Ling


18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-4-2 11:01 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-10-10 06:36 PM 编辑

April (4月份):
EM235396485MY Ng Chin Woi [Refunds: RM3]
802280727 Mellisa Tan Ming Yee
EM235396070MY Chong Pei Hua
EM242698331MY Elizabeth Tan Ai Lin
EM24698314MY Sandy [Dolce Brown 450/550] [Refunds: RM13] 15/4/2012
802280809 Elin Yiap
EM242698518MY Lim Xiu Juan
EM242698637MY Irene Chen Jin Er
EM247562260MY Irene Chen Jin Er
EM242698433MY Lee Poh Yun
EM242698844MY Alice Liew
EM247019402MY Stephanie Lam
EM247561065MY Chen Li Lin
EM079992906MY Yap Poh Yee
EM242699266MY Chong Sai Min
ED025746354MY Celine Teoh
EM079993084MY Penny Tang Pei Nee
EM242620748MY Lai Siow Mei
EM235398963MY Yap Poh Yee
EM242621156MY Attn : Chung Yee Wah
EM242621006MY Lim Xiu Juan
EM242620915MY Tio Yong En
ED004365810MY Sia Shwu Teng
ED004365942MY Vivien Thia
EM242621624MY Kyle Soh
EM242621607MY Ong Jing Wen
EM242621567MY Lau Hsin Yee
803640405 Lai Hui Yi
EM079993597MY Lai Pei Shi
ED004366761MY Lee Hui Min [Refunds: RM7]
ED004366727MY Kyle Soh
EM079993813MY Louise Lee
EM079993827MY Phaik Sze Teh
EM253819680MY Eng Boh Yee
EM079994147MY Ljun
EM079994500MY Winnie Lee
EM204422512MY Chelsea Ng
EM204422296MY Michelle Chung [Crystal Brown 750/750] [Refunds: RM10] 20/4/2012
EM204422322MY Yuki Lee
EM253817335MY Joan Chee
EM242622409MY Et Tan
ED004368674MY Moon Lim Tim Wei
EM253818928MY Mei Yen
EM204422795MY Mei Yen [Refunds: RM4]
EM204423889MY Rachel Chua
803628781 Pang Sze Min [Minna Blue 150,Puffy Brown 150] [Refunds: RM20] 23/4/2012
EM204422954MY Ng Jin Ni
EM253818684MY Eng Boh Yee
803628809 Attn: Kwan Man Yee [Sunny Blue 0/0] [Refunds: RM10] 24/4/2012
EM204423226MY Kim Jia Hui [Refunds: RM3]
EM253816224MY Eng Boh Yee
EM204423257MY Christina Sia
EM204423481MY Ivy
EM204423447MY Ooi Shu Juan [Nudy Grey 800/800 *2] [Refunds: RM20+RM3]
EM204423433MY Celine Kaw
EM079994875MY Lee Hui Min
EM242838855MY Agnes Chen [Nudy 3 tones Grey 350] [Refunds: RM10+RM2] 28/4/2012
ED004080667MY Chan Dee-Chzian
EM079995156MY Lee Hui Min
EM242839051MY Chen Shin Hui
EM253814740MY Chen Shin Hui
EM242839140MY Wendye Lam
EM079995448MY Siah Jian Xiong
EM242840001MY Karen Chin Wei Shi
EM253814890MY Lee Piu Guan
ED004081132MY Tracy Lim
ED004081129MY Lau Hsin Yee
ED004081645MY Wong Tze Chung18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-5-2 08:52 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-11-27 08:04 PM 编辑

5月份(May):
EM242839723MY Irene Chen Jin Er
EM242839652MY Winnie Wong
EM242839476MY Lim Kah Huei
EM253815609MY Chia Xin Ning
EM079995607MY Calyn
EM253815572MY Lee Pei Er
EM242839533MY Yap Yong Kiang [Refunds: RM3] 2/5/2012
ED004081778MY Chong Xin Ruy
ED004081883MY Kengi Chan
EM204421830MY Chloe Hon
EM204421843MY Chan Ai Ling
EM204421865MY Livia Teng [Refunds: RM7] 16/5/2012
EM204421874MY Kee Shu Xian  [Refunds: RM3] 27/11/2012
EM079996165MY Peky Cheng
ED004083062MY Cheang Cheah Tai
EM253812593MY Chong Yem Ling
EM079996695MY Ling Hie Hie
ED004083221MY Ng Wen Li
ED004112308MY Dave Choon
EM253811575MY  Jimmy
ED004112395MY Chiew Shi Yun
EM079997333MY Pua Xiao Lynn
ED004083907MY Yeo Jing Wen [Refunds: RM7] 19/9/2012
ED004083796MY Lee Kee Wee
EM250131154MY Ong Bee Kei
EM250131790MY Jesscey Len
EM250132129MY Chang Yung Lee
EM250132132MY XuXu HSC
EM079997378MY XuXu HSC
ED004084880MY Leow Pei Jin
EM204421004MY Pua Xiao Lynn
EM204421565MY Jaselyn Lau
EM242209705MY Ivy
EM242209930MY Yvonne Chong
EM242209798MY Kyle Soh
803629358 XuXu HSC [Refunds postage RM1]
803629360  Et Tan [Refunds postage RM1]
803629371 Hui Ting [Refunds postage RM1]
EM204420967MY Leong Zhi Ying
EM204420940MY Et Tan
EM204420825MY Yvonne Chong
EM204420953MY Chong Shirley
EM250132659MY Hoh Jen Mon
803629399 Jenny Goh
803629415 Chelsea Ng [Refunds postage RM1]
EM250132676MY Eng Boh Yee
ED004185101MY Sue Yuen Yin
ED004185115MY Hoh Jen Mon
EM250132628MY Mok Yan Yee
803629449 Wong Chin Hong [Refunds: RM4] 14/6/2012
ED004185543MY Chien
803629466 Wong Yee Ying
803629462 Ooi Shu Juan
803629447 Ho Kun Kee [Refunds: RM4] 16/5/2012
ED004185852MY Li Yi
803628593 Chua Sin Lei [缺货3对] [Refunds: RM30] 17/5/2012
803625298 Livia Teng
EM250519275MY Armani-gg
ED004186243MY Khor Seow Voon
EM242861823MY Alice Liew
803625257 JiaSin Lai
EM250518558MY Lee Jia Xin
EM242862320MY Lee Pei Er
EM266754585MY Lim Shu Yun
803625189 Fion
803625184 Sim Ker Wei [Gossip Grey 350] [Refunds: RM10] 23/5/2012
EM1090470588MY Kok Mei Yan [Refunds: RM3] 23/9/2012
EM079998722MY Ching Hoon Ming
803625176 Chew Chee Sien
EM266755648MY Lee Wern Ying
ED004180991MY Ngow Zi Jia
803628580 Teoh Chui Hoon
EM109043686MY Elizabeth Tan Ai Lin
EM109043598MY Jessic Teo Xue Qi
EM109043575MY Mandy Chang
ED040313744MY Koo Kai Rui
ED040313758MY Chew Wan Peng
EM266754395MY Yat Pei Yee
EM109042646MY Chan Yin Yi
EM109042650MY Teo Ching Chek
803625106 Elaine
EM109042411MY Doreen Ng
EM109040282MY Lynne Tan Chai Li
EM079999436MY Teoh Khai Mei
EM266753620MY Teoh Khai Mei
EM109040265MY Koh Ching Li [Galip Grey 0] [Refunds: RM10] 29/5/2012
EM109043037MY Susan
EM235399155MY Jacinda Sim Jia Lei
ED004181674MY Teoh Khai Mei
EM109044457MY Law Siew Boon
803625069 Lim Kah Huei
EM109044718MY Ng Vi Vian
EM266753514MY Vinnie
EM109044545MY Chelsea Ng
ED004182414MY Tan Siau Hui [Refunds: RM5] 22/10/2012


18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-6-1 11:27 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-9-25 08:51 PM 编辑

6月份(June)

EM079999674MY Alice Lim Hui Chin
EM266751646MY Lee Min Ee
EM266751650MY Lee Pei Er
EM266751663MY Yap Qi Chen
803625031 Moo Jia Li
EM109044151MY Daphne Too [Scarlet Violet 300] [Refunds: RM10] 2/6/2012
803625016 PeiEe Lee
EM109040906MY Chen Shih Hui
EM109040954MY Et Tan
EM109041305MY Lam Yin Ting [Romana Black 550] [Refunds: RM10] 4/6/2012
EM109041518MY Joanne Teoh [Refunds: RM3]
ED040300238MY Lim Xin Ying
EM109041521MY Chong Pei Hua
EM109041504MY Lim Xiu Juan
EM266752536MY Chau Chai Lee
EM109041535MY Yong Su Ching
ED040309682MY Lim Yen Siang
ED040309679MY Aw Pei Yee
EM109041668MY Tan Pei Shi
EM266751399MY Grace Chan Hsueh Yan
EM109046798MY Kou Jia Hui
EM109047161MY Karen Teng
EM266750610MY Evon Loh Sook Teng
EM109047285MY Liew Kah Weng
ED051640042MY Karen Teng
EM109045846MY Lay Yi Ning [Refunds: RM3] 20/6/2012
EM109045979MY Jezz Chen
EM109046016MY Chelsea Ng
EM109045885MY Cheah Shiau Shuang
EM109046104MY Boey Chia
EM200300836MY Carol Loke
803738057 BiYi [Lace Grey 650/600] [Refunds: RM10] 11/6/2012
EM109046501MY Et Tan
EM109046515MY Kyle Soh
EM266999296MY Alison Ling Wan Shia
EM109047317MY Lee Pei Er
EM109047382MY Lee Jia Xin
EM200300972MY Wong Jing Me
EM109047303MY Irene Chen Jin Er
EM109047498MY Seng Chin Ching
EM109047467MY Ho Soon Hua
803738097 Tan Jia Yin
EM266999367MY Tan Jia Yin
EM109045523MY Susan
EM109045510MY Chee Lee Hui
EM109045364MY Moo Jia Li
EM109045355MY Bryan
ED051642057MY Low Pei Loo
EM109045205MY Lie Poh Ling
EM109045191MY Eunice Tan
803738013 Cryolite Phooi
EM109045231MY Lim Xiu Juan
EM109045174MY Chua Sze Yiing [Nudy Blue 100/100] [Refunds: RM10] 17/6/2012
EM109045143MY Sherly
EM200301292MY Cassie Hiew
EM109046991MY Alice Liew
EM266998300MY Bong Yann Ning
EM109041787MY Bong Yann Ning
EM109047039MY Christine Chua
ED051642729MY Sia Chinn Tyng [Refunds: RM1]
EM266998755MY Eng Boh Yee
EM109042147MY Moo Jia Li
EM109042164MY Sandy [Refunds: RM3]
EM109042178MY Lau Hsin Yee
EM109045700MY Lim Sin Yee
EM109047538MY Peter
EM079334135MY Kyle Soh
EM200301672MY Attn: Iris
EM109049689MY Alice Liew
EM278992560MY Khor Jen See
803738292 Sim Li Ling (Block E)
EM109049573MY Lee Pei Er
EM109049573MY Chong Sai Min [Refunds: RM3] 25/6/2012
EM109049406MY Hiew Vivian
EM109049162MY Moo Jia Li
EM109047847MY Lay Yi Ning
EM109047731MY Ong Rui Qi
EM109047833MY Joanna Chan Thaw Ling [Refunds: RM2]
803738154 Alexaw
EM109048034MY Yek Yi Horng [Refunds: RM3]
803738179 Milk
EM278993327MY Tey
EM109048119MY Tay Cher Hong [Refunds: RM3]
803738150 Miko
EM109048215MY Kyle Soh
803738156 Liew Yin Hu
EM1098048017MY Hong Kok Siong
EM109049905MY Chong Sai Min [Refunds: RM6] 25/9/2012
EM109048697MY Lee Pei Er
EM200302514MY Lee Pei Er
803738258 Lee Kai Wei [缺货3对] [Refunds: RM30] 29/6/2012
EM109048445MY Lee Jia Xin
EM200302655MY Law Pei Voon
EM264308885MY Chong Wen Xi
EM263990165MY Yvonne Chong
EM264309081MY Lim Kea Xin [缺货3对] [Refunds: RM30] 7/7/2012
EM264309121MY Chong Sai Min
EM284550190MY Fong Yun Wei
EM264309152MY Fong Yun Wei
803738222 Ngok Leh Sing (Block R)
18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-7-2 08:31 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-8-24 05:44 PM 编辑

July(7月份):

EM264308245MY Fang Shing Yee [Refunds: RM7]
EM264308404MY Wong
EM264309016MY Kyle Soh
EM264308435MY Carmen Sheon
EM264308470MY Tracy Lim
EM264308506MY Woon Woon
EM266378717MY Ljun
ED051647235MY Lim Sin Yee
EM284526978MY Jessy Lim (Astral Profit S/B)
EM200303214MY Koh Kah Choo
EM264308713MY Lee Hui Ming [Refunds: RM3]
EM264308055MY Evelyn
EM264308109MY Liew Shern Lynn
EM264308015MY Lim Xiu Juan
EM270883158MY Wong Yu Qi
ED051648315MY Lim Xiu Juan
EM284527664MY Chelsea Ng
EM284528381MY Soh Poh Yee
EM270884269MY Leow Pei Jin
EM284529055MY Eng Boh Yee
EM264306258MY Susan
EM264307545MY Alice Loo
EM116350320MY Joan Lau
ED051649421MY Koh Shu Yi
ED051648995MY Sim Ker Wei
EM284529413MY Loe Wen Xuan
EM284526624MY Eng Boh Yee
EM284526615MY Lee Pei Er
EM264305354MY Alice Liew
804205020 Candy Mak
EM284526567MY Soh Poh Yee
EM264305249MY Moo Jia Li
EM200304458MY Sim Ker Wei
EM116351104MY Sim Ker Wei
EM116350789MY Leong Wee Heen
ED051649585MY Soo Ning Yi
EM284525558MY Wong Yien Mee
EM284525561MY Nicole Ng
EM284525575MY Mikki Yap
ED051786232MY Wong Sin Yee
EM284525875MY Joerin Chan
EM200304617MY Carol Loke
EM264304739MY Tham Chia Shin
EM116351890MY Liew Yin Hui
ED051786609MY Carol Loke
EM200304775MY Ting Ting
EM144659593MY Ng Cheng Ling [Refunds: RM5] 24/8/2012
EM144659514MY Moo Jia Li
EM144659531MY Susan [Ruth Grey 0/0] [Refunds: RM10] 5/8/2012
EM200305011MY Lai Wai
EM116352864MY Too Wai Yuen
ED051787388MY Suk Ern
ED051787079MY Wong Tze Chung
804204970 Ang Guan Seng
EM264307275MY Jiana Poh
EM264307267MY Crystabelle Tan Jia Yen
804205830 Miko [缺货1对] [Refunds: RM10]
EM284553298MY Tee Kok Hao
EM144657805MY Tham Chia Shin
ED051792309MY Lee Hui Min
EM118738488MY Ong Rui Qi
ED051792618MY Angel Kwok
EM200305348MY Soo Sock Aun
ED051792241MY Chow Poh Yee
EM118739381MY Koh Wei Theng
EM144658261MY Adeline Cheng
ED051780209MY Koh Wei Theng
ED051780212MY Sia Chinn Tyng
ED051780226MY Tracy Lim
ED051780359MY Adeline Cheng
EM144659085MY Kyle Soh
EM284552978MY Lee Piu Guan
EM284552981MY Lim Miao Yun
EM284552995MY Tan Jia Yin
EM144658978MY Lau Hsin Yee
ED051797345MY Tan Kar Bin
ED051797323MY Chai Mei Foong [Refunds: RM4]
ED051797354MY Esther
ED051797252MY Saw Syn Lyn
ED051797062MY Lee Piu Guan
ED051797076MY Chua Mei Kee
ED051797080MY Lim Miao Yun
804205808 Say Li (Lee Motor)
EM144657252MY Kei Kei Leong
EM144657181MY Tan Kah Chee
EM144657513MY Ee Ling
ED051797632MY Koh Chin Hiang
ED050841290MY Ng Hui Jun
ED050841312MY Yuki
ED050841326MY Liu Fui Fah
ED050841330MY Carol Loke [Refunds: RM2]
EM144655469MY Ee Ling
EM144655543MY Chen Shin Hui
EM144655530MY Livia Teng
EM200306405MY Chen Shin Hui
ED051785308MY Lee Shi Rou
ED050841649MY HuiRu
804205701 Low Wei Ying
804205684 Alice Tan
804205705 Milk
EM144656036MY Chelsea Ng
EM200306975MY Evelyn
EM119089427MY Zi Hui
EM149311920MY Milk
ED051793026MY Kim Jia Hui
ED051792771MY Ng Ngai Mun
ED051792768MY Loh Jia Pao
ED051792785MY Tung Chee Mei
ED051792754MY Kow Poh Yun
EM144656583MY Li Yi
EM144656654MY Yam Zi Ling
EM149311037MY So Shing Hui
EM149311142MY Wong Chin Hong
ED060510139MY Raven
ED060510125MY To Kang Mei
ED060510111MY Choy Pek Hsen

18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-8-1 08:34 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-10-16 08:48 PM 编辑

8月份(August):

EM144657116MY Chen Phei Ler [Sweet Grey 0/0] [Refunds: RM12]
EM144657147MY Lay Yi Ning
EM144654790MY Leong Hao Yap
EM144656835MY Choo Pau Yin
EM200307715MY Leong Hao Yap
ED060510482MY Chen Phei Ler
ED060510496MY Chua Hui Sing
ED060510479MY Ng Wern Yi
ED060510465MY Choo Pau Yin
ED060510451MY Ho Mei San
EM279161532MY Evelyn
EM279161529MY Tung Chee Mei
EM279161515MY Ho Mei San
ED060510920MY Leow Pei Jin
ED060510916MY Jong Ping Ting
EM144654375MY Grace Tee
EM144654344MY Moo Jia Li
804404105 BiYi
ED060511457MY Winnie Yong
ED060511412MY Chloe Lim
ED060511426MY Biyi
ED060511430MY Khoo Vi Vien [Refunds: RM2]
ED060511616MY Mr Goh Jing Jing
EM279162263MY Teo Kai Yun
804404076 Elyce
804404007 Elva Tai Mei Hwa
EM144653675MY Susan
EM144653635MY Jesselyn Leong
EM116274265MY Susan
ED060512188MY Tan Wan Ling
ED060512165MY Kelly Lee
ED060512174MY Wee Lee Theen
ED060511721MY Jia Le
ED060511735MY Vivian
ED060512109MY Annie Lee
ED060512112MY Ai Min
ED060512126MY Yong Huey Jun
ED060512090MY  Lam Sze Peng [Refunds: RM4]
804404047 Fong Chia Li
EM144658045MY Chia Han Chyuan [缺货一对] [Refunds: RM15] 7/8/2012
EM144653264MY Kua Phei Yi [Refunds: RM3] 7/8/2012
EM144653220MY Lee Pei Er
EM279479966MY Lee Jia Xin
EM200308707MY Chng Qing Wen
EM200309234MY Elyce
ED060512506MY Hoe Shin Hong
ED060512497MY Fong Yun Wei
ED060512483MY Tan Hui Qi
ED060512510MY Tiffany Tan
ED060513807MY Joey Ding [Refunds: RM9] 13/8/2012
ED060513775MY Olyvia Sim
ED060513815MY Liew Phei Chin
ED060513798MY Tee Shu Xuan
ED060513784MY Wang May Yee [Refunds: RM2]
EM279479555MY Sii San San
EM116277219MY Roland Ling
ED060513824MY Jing Zhe
EM144652649MY Low San Ling
EM144652604MY Lim Xiu Juan
EM144652516MY Livia Teng [Refunds: RM3] 9/8/2012
EM144652326MY Sheaffer Tan
EM116278700MY Angie [缺货3对] [Refunds: RM30] 9/8/2012
ED060514657MY Tan Hui Qi
ED060514175MY Nini Tay
ED060514189MY Lau Siew Jing
EM144650943MY Livia Teng
EM231325475MY Sandy Yen
EM231325603MY Tan Jia Yin
ED060514970MY Lim Meng Yen
ED058354885MY Oh Ying Hong
EM149273625MY Lim Kae Xin
EM145685127MY Susan
EM144650577MY Susan
803058914 Jesscey Len
EM129909149MY Albee Ng
EM129909118MY Ong Bee Kei
804404010 Chong Pei Hua
EM144650245MY Ivy
EM144650149MY Chelsea Ng
EM144650081MY Trix Yinhue [Scarlet Violet 0/0] [Refunds: RM10] 7/9/2012
EM144650784MY Vyenn Chan Pui Chi

EM116279648MY Celine Koh Chiao Xin

EM145686374MY Kou Jia Hui
EM274620832MY Kou Jia Hui
EM274620599MY How Saw Wan
ED058355413MY Lexi Goh
ED058355427MY Leow Pei Jin
ED058355237MY Albee Ng
ED058355245MY Xiao Huii[Refunds: RM4] 25/9/2012
ED058355223MY Nurul Farhani Binti Shahriman Teruna
ED058355210MY Kow Kah Wen
ED058355532MY Loh Zi Wei
ED058355529MY Kelly Lee
ED058356524MY Cheah Shin Yee
ED058356847MY To Kang Mei
EM144651351MY Kio Li Yi
EM142628338MY Lee Pei Er
EM142628491MY Eng Boh Yee
EM144651073MY Wan Pui Shan
803058850 Mok Yan Yee
803058599 Hwang Chuen Yin
ED058357618MY Siew Li Jing
ED058357621MY Fong Yun Wei
ED058357887MY Alexaw
ED058357895MY Pui Xing Ni
ED058357856MY Goh Siew Chan
ED058357860MY Hui Yee
ED058357839MY Jordan Chung [Refunds: RM3] 16/10/2012
ED058357670MY Lie Poh Ling
803058608 Neicy Yap
EM144651691MY Elizabeth Tan Ai Lin
ED058358159MY Summer Mui
ED058358162MY Chan Wai Yee
803058803 Miko
803058801 Too Jia Ling
803058734 Chong Ke Xin
ED058358366MY Loh Jia Jia
ED058358318MY Wong Ching Yi
EM142626990MY Att: Aqila
803058778 Loh Cai Qing
803058760 Chiew Shi Yun
803058756 Summer Mui
ED058358794MY Yumi Lee Pui Chin
ED058358803MY Choong Kar Lai
ED058358817MY Felicia
ED058358701MY Ngow Zi Jia
ED058358715MY Wong Wee Kin
ED058358613MY Gan Kok Kiat
EM145972975MY Chiew Shi Yun
EM142626703MY Tee Kok Hao
803058621 Teo Ching Chek
803058624 Chuah Yen Chung【缺货3对】【Refunds:RM10】
803058620 Goh Zhen Nee
803058639 Chelsea Ng
803058638 Goh Bee Lian
ED058359070MY Celine Mook
ED058359083MY Lim Xiu Juan
ED058359327MY Maggie Chin
EM274622467MY Ang Wei Jun
803058680 Cheah Kai Mun
803058692 Chuah Yen Chung
ED058359548MY Ng Ning Xi  
ED058359551MY Theresa
ED058359432MY Amy Soh Ai May
803058682 Lee Hui Ming
EM143598748MY Lim May Yee
EM143598717MY  Hing Chee Peen
803058678 Wong Kean Pei
EM143598632MY Lim Chi San
EM274622691MY Woon Woon
ED058359653MY Vivien Thia
18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-9-3 09:54 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2012-9-28 08:15 PM 编辑

September(九月份)

EM143599235MY Lau Jia Jiun
EM143599200MY Evangeline Wong [Luxury 12 Blue 650/450] [Refunds: RM18]
EM143599160MY Bong Yann Ning
EM143599023MY Jing Ling
8043020348 Phua Min Ru
EM143560447MY Lay Yi Ning
EM143560393MY Lim Kea Xin
EM142625813MY Lim Kea Xin
ED058359826MY Chia Yi Xuang
ED058350172MY Lim Seei Hooi
ED058350186MY Chong Poh Yee
ED058350190MY Ngow Zi Jia
ED058350209MY Janice Ang
ED058350226MY Chow Phui Ying
ED058350212MY Kelly
ED058350124MY Joey Ding
ED058350115MY Yap Wat Ngo
EM145974101MY Susan
EM143599712MY Wan Pui Shan [Refunds: RM1]
ED058350504MY Esther
ED058350518MY Miyiko Chen
EM142623962MY Chia Yee Wei
EM143596438MY Evangeline Wong
EM143596526MY Livia Teng
EM143596565MY Saw Wen Chung
EM143596101MY Wong Soon Xia
EM142624526MY Eng Boh Yee
ED058351031MY Gyuunyuu Lai
ED058351028MY Shirley Chia
ED058351045MY Lai Yin Fen
ED058351059MY Yong Jine Shien
EM143596999MY Lee Sim Yee
ED058351252MY Stephany Yap [Refunds: RM2]
EM143596866MY Ivy Low
EM143596804MY Lee Jia Xin
EM143596676MY Low Wei Chen [Refunds: RM3]
EM274623595MY ATTN: Evelyn On
ED058351703MY Fiana Yong
ED058351717MY Wong Lam Sing
ED058351725MY Sia Chinn Tyng
ED058351685MY Susan
ED058351646MY Ng Jo Bee
ED058351779MY Chong Poh Yee
ED058351650MY Yap Wat Ngo
ED058351500MY Nana
EM143597795MY Joey Ling
EM143597535MY Ivy
ED058352010MY Elvina Chin
EM143597950MY Cham Li Jing
EM143598120MY To Kang Mei
EM143598133MY Koo Sio Wei
EM143598218MY Hui Wen
EM142622318MY Noel Lau
ED058352301MY Cham Li Jing
ED058352315MY Elizabeth Tan Ai Lin
ED058352329MY Wendye Lam
ED058352173MY Melody Poo
EM143594366MY Leong Vivian
ED058454623MY Mok Chew Xian
EM145971839MY Koh Wei Theng
EM143594525MY Saw Wen Chung
EM142623335MY Lee Pei Er
ED058448013MY Ong Rui Qi
ED058448027MY Carmen Yeoh
ED058448035MY Viko BiiBii
ED058447959MY Shirley Chia
ED058448194MY Karen Chin Wei Sui
EM143594777MY Lai Jie Ying
EM143594825MY Moo Jia Li
804375965 Miko
EM143595021MY Chelsea Ng
ED058352730MY Kelly Ho
ED058352743MY Penny Tay
ED058352757MY Jenyi
ED058352765MY Ting Ting
ED058352774MY Lee Yip Shin
ED058352709MY Cher Jie Lin
ED058352788MY Lim Xin Ying
EM274624485MY Elyce
ED058352712MY Soon Shee Ting
ED058352726MY Yong Su Ching
EM145869960MY Susan [Refunds: RM10] 24/9/2012
ED058353267MY Koo Kai Rui
ED058353275MY Paulin Tang
ED058353182MY Tan Wen Ni
ED058353196MY Felicia
ED058353412MY Kou Jia Hui
ED058353426MY Mok Chew Hui
ED058353430MY Cindy Ooi Xing Yi
ED058353443MY Leow Pei Jin
ED058353457MY Yeo Jing Wen
ED058353616MY Yew Li Qian
EM145868522MY Ng Jin Ni
ED058353939MY Liow Jing Wei
ED058353942MY Cyrena Chia
ED058353956MY Eline Lim
ED058353925MY Esther
EM142620572MY Tee Kok Hou
ED058354112MY Yuki Chew Bowl Yin
ED058354126MY Celine Wong
ED058354165MY Eng Wei Shang
EM145866504MY Lim Sin Yee
ED058680094MY Sam Wee Xin
ED058680103MY Susan
ED058680117MY Lim Sin Yee
ED058680125MY Lim Mui Jin
ED058680085MY Che Yi Ling
ED058680749MY Leong Mei Yee
ED058680752MY Elin Yiap
ED058680770MY Mika Yoshida
ED058680783MY Fong Yun Wei
ED058680797MY Cheah Shin Yee
EM274625809MY Chen Phei Ler
ED058681055MY Wendye Lam
18

主题

7

好友

2739

积分

白金长老

Rank: 10

发表于 2012-10-1 09:35 AM |显示全部楼层
本帖最后由 雨の淚 于 2013-1-5 09:56 AM 编辑

October (十月份):

804320357 Yuki Chew Bowl Yin
EM143595450MY Lim Sin Yee
EM143595525MY Christine Chua
EM143595534MY Chong Sai Min [Refunds: RM4] 11/10/2012
EM143595582MY Xiiao Huii [Refunds: RM7]
EM143595596MY Fong Yun Wei
EM143595619MY Chua Sing Nie
EM143595640MY Lynette Chew
EM143595928MY Ooi Li Sin [Refunds: RM2] 5/1/2013
EM143596027MY Lim May Yee [Haimi Pink 0/0] [Refunds: RM10] 1/10/2012
EM143595993MY Leong Hao Yap [Refunds: RM15] 2/10/2012
EM143592816MY Chin Lay Leng
EM143592802MY Chia Ser Chin [Luxury 34 Black 500/500] [Refunds: RM18.60] 26/10/2012
804376036 Miko
EM143592745MY Miko Lee Wan Shan
EM143595485MY Wong
EM143595494MY Low San Ling
ED058681395MY Jeff Lee
ED058681381MY Ng Hui Yi
EM310144373MY Celine
EM143593198MY Mona Lim
804376013 Amy Tam Pui Yee
EM143593184MY Lim Kea Xin
EM310144387MY Lim Kea Xin
EM145972159MY Lim Kea Xin
EM143593167MY Lay Yi Ning
EM310144395MY Tee Kok Hao
EM310144206MY Eng Boh Yee
EM310144210MY Louie Yeong Zhen Bin
EM274626225MY Cornie Ngie
ED058681951MY Michelle How Teng Ni
EM143593025MY Chong Ying Loon
EM145861498MY Fong Yun Wei
ED058682183MY Catherine Khaw
ED058682197MY Fong Yun Wei
EM143593989MY Susan
EM145864463MY Leow Pei Jin
EM145861855MY Nelly Pan
ED058682339MY Neo Jia Wen
ED058682342MY Shirley Chia
ED058682356MY Holick
ED058682360MY Ling Lin Wei
ED058682373MY Christina Lau
ED058682461MY Susan
ED058682550MY Jeff Lee
EM143593873MY Attn: Ms Ewin
EM143593913MY Tan Pec Ky (GD83)
EM143593860MY Lwin Ong
EM145590557MY Angel Tee
EM274626747MY Lau Hsin Yee
ED058682740MY Shak Oi Leng
ED058682753MY Lian Hui Ping
ED058682736MY Lim Hui Ling
ED058682722MY Tu Simbee
ED058682926MY Cyrus
EM143593578MY Ooi Shu Juan
EM143593516MY Chang Wei Yit
EM143592294MY Yong Su Ching [Refunds: RM5]
EM143592396MY Chow Fong Ee [Luxury 01 Violet 0/0] [Refunds: RM18] 9/10/2012
ED058683113MY Lai Yin Suan
ED058683100MY Kim Jia Hui
ED058682988MY Teh Wei Cien
EM143592277MY Fong Yun Wei
804376233 Law Pei Voon
EM143592201MY Tan Kah Chee [Refunds: RM5] 10/10/2012
EM145590194MY Ng Pei Wen
EM274626906MY Law Pei Voon
ED058683246MY Law Pei Voon
ED058683250MY Lau Jia Xin
ED058683263MY Tan Guan Han
ED058683277MY Ng Pei Wen
EM143592229MY Chong Jia Yu
EM143591926MY Ng Jia Yin
ED058683555MY Shanny Hor
ED058683569MY Shak Oi Leng
ED058683691MY Chong Sai Min
EM274627075MY Chew Yee Xin
EM143591679MY Chua Sin Lei [Sweet Pink 900/600] [Refunds: RM10] 31/10/2012
EM145861192MY Lim Kea Xin [Black 450] [Refunds: RM10] 22/10/2012
EM310143395MY Sandy Yen
ED058683983MY Gan Jo Jo
ED058683997MY Kuik Kai Shuen
ED058684003MY Christina Chiu Wan Ling
ED058684017MY Vanessa Tay
EM143590863MY Fong Yun Wei
EM310140306MY Fong Yun Wei
ED058684723MY Mei Jun
ED058684635MY Cher Jie Xi
ED058684621MY Leong Vivian
ED058684618MY Chua Mui Chit [Refunds: RM1]
EM135900545MY Tan Jia Yin
EM143590554MY Kyle Soh
EM143590523MY Wong Hui Ting
ED058685026MY Eng Li Fei
ED058685057MY Wong Chin Hong
ED058685065MY Jordan Chung
ED058685030MY Wong Hui Ting
ED058685043MY BiYi
ED058685091MY Soon Shee Ting
ED058685321MY Ho Wei Zhen
ED058685335MY Lee Jia Shin
ED058685349MY Sharon Ng
804376341 Sharon Ng
EM145591226MY Irene Chen Jin Er
EM145591212MY Lee Ni Sin
EM310879998MY Moo Jia Li
ED058685560MY Annie Wong Chin Chee
ED058685573MY Moo Jia Li
ED058685587MY Amanda Thong
EM145591708MY Law Yen Peng
EM143596296MY Ng Wee Peng
EM310141227MY Chelsea Ng
804376345 Chelsea Ng
EM310141213MY Eng Boh Yee
EM310879595MY Debbie Ooi
ED058686145MY Yap Wat Ngo
ED058686185MY Yeap Chew Han
ED058686256MY Tan Siau Hui [Refunds: RM4]
ED058686273MY Ng Hui Yi
EM310879397MY Tai Huei Nee
EM310141315MY Lim Kea Xin
ED058686295MY Ng Jie Ying
EM310141575MY Tee Kok Hao
EM310141584MY Khoo Sin Ping
EM145865251MY Lee Ni Sin
ED058686675MY Chai Hui Qian
ED058686596MY Lee Ni Sin
ED058686582MY Tan Kee Ling
ED058686874MY Lee Pei Er
ED058686888MY Leong Vivian
ED058686830MY Joan Leong Wai Qiong
EM310879026MY Yam Zi Ling
EM145592782MY Teo Hui Ting [Refunds: RM3] 3/11/2012
EM145592751MY Chia Ser Chin
EM310141947MY Fly Choong
EM145592561MY Cheong Yan Yee
EM145592513MY  Lee Ni Sin
EM310878445MY  Lee Ni Sin
EM145592558MY Loy Yen Yen
ED058449402MY  Connie
ED058449328MY Low Poh Yee
ED058449314MY Cheah Shin Yee
ED058449447MY Mei Jun
ED058449739MY Wong Wen Sheng
ED058449742MY Joanne Teo
EM310878326MY Fibiee Liew
EM145592867MY Lee Ni Sin
EM145592938MY Fong Yun Wei
EM145592924MY Teo Yew Loong [Refunds: RM2]
804534610 Ng Wee Peng
ED058449915MY Wendy Teh
ED058699507MY Tan Rui Ci
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share

GMT+8, 2019-8-24 07:53 AM , Processed in 0.208167 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

Ultra High-performance Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.
Domain Registration | Web Hosting | Email Hosting | Forum Hosting | ECShop Hosting | Dedicated Server | Colocation Services
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
合作联盟网站:
JBTALKS 马来西亚中文论坛 | JBTALKS我的空间 | ICORE TECHNOLOGY SDN. BHD.
回顶部